về chúng tôi

Câu chuyện doanh nghiệp

  • Chúng tôi là những người trẻ, được dẫn dắt bởi tinh thần chiến binh. Chúng tôi chinh chiến và tạo ra giá trị cho khách hàng trên toàn cầu.
  • Bằng nguyên tắc đặt khách hàng làm trọng tâm, liên tục thử nghiệm cái mới, chúng tôi luôn chiến đấu để tốt hơn phiên bản của mình ngày hôm qua.
  • Được thành lập vào năm 2020, Warriors Holding là công ty thương mại điện tử xuyên biên giới tập trung vào thị trường Dropshipping đặc biệt là Print On Demand.

Tầm nhìn

Một hệ sinh thái các thương hiệu toàn cầu.

Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm độc đáo cùng với dịch vụ khách hàng vượt trội.

5 giá trị cốt lõi

Đây là tiêu chí để chúng tôi lựa chọn những cá nhân phù hợp với tổ chức và đây cũng là nền tảng để chúng tôi xây dựng nên Warriors Holding ngày nay.