Warriors Holding

Fight like warriors

Warriors Holding

Câu chuyện doanh nghiệp

Warriors Holding là nơi tập hợp những người trẻ, được dẫn dắt bởi tinh thần chiến binh. Chúng tôi chinh chiến và tạo ra giá trị cho khách hàng trên toàn cầu.

Bằng nguyên tắc đặt khách hàng làm trọng tâm, liên tục thử nghiệm cái mới, chúng tôi luôn chiến đấu để tốt hơn phiên bản của mình ngày hôm qua.

Được thành lập vào năm 2020, Warriors Holding là một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới tập trung vào thị trường Dropshipping đặc biệt là Print On Demand.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Một hệ sinh thái các thương hiệu toàn cầu.

Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm độc đáo cùng với dịch vụ khách hàng vượt trội.

Giá trị cốt lõi

Đây là những tiêu chí để chúng tôi chọn lựa nhân sự phù hợp với tổ chức và cũng là nền tảng để chúng tôi xây dựng nên Warriors Holding.

Sharing - Caring
Thật tâm sẵn sàng động viên, hướng dẫn, hỗ trợ đồng đội.
BEAT YESTERDAY
Tinh thần học tập, rèn luyện, đào tạo liên tục.
Warrior
Chiến đấu với các thách thức bằng tư duy tích cực và sự lì lợm.

Warriors Holding

Gặp gỡ các bộ phận

Là những người trẻ, chúng tôi hỗ trợ và cổ vũ lẫn nhau trong quá trình làm việc.
 
Cùng học tập, hướng đến một mục tiêu chung và không ngại đương đầu với thử thách là một trong những văn hóa của chúng tôi.
 
Sự tin tưởng, tôn trọng, quan tâm dành cho mỗi cá nhân là động lực giúp chúng tôi phát triển sự nghiệp cũng như cân bằng giữa công việc và đời sống.
Sale
Customer Service
Graphic Designer
Back Office